Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Aan de slag met de sociale economie

KOMOSIE

Voedselverspilling was één van de thema's van 2014. Komosie vroeg daarom CODUCO om op te treden als expert bij de ontwikkeling van een proefproject rond voedselverspilling in Vlaanderen.