Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Bedrijven

Diensten voor bedrijven

Coduco begeleidt elke bedrijf dat stappen wil ondernemen om over te schakelen naar duurzame en verantwoorde consumptie. De diensten van Coduco zijn vooral gericht op voeding, energie, bureeluitrusting en onderhoudsproducten en zijn afgestemd op alle aspecten van het veranderingsproces:

  • vorming en sensibilisering van personeel en publiek
  • audit en advies aankoopbeleid
  • meting van en advies inzake gedragsveranderingen.
  • opstellen van duurzame lastenboeken
  • interne en externe communicatie

Deze diensten kunnen worden aangeboden voor een breed panel aan domeinen: voeding, bureaumaterialen, schoonmaakmiddelen, vervoer, energie, ... Indien men aanvangt met duurzame aankopen is het nuttig zich te vergewissen van de reële sociale en milieu-impact van zijn aankopen. CODUCO kan hiervoor diverse monitoring en evaluatietools ter beschikking stellen.

CODUCO werkt altijd met een tweetalig team van ervaren experts.

Vorming en sensibilisering van personeel

De vorming van personeel is de sleutel tot het slagen van uw duurzame projecten. Managers, verantwoordelijken voor aankoop, logistieke medewerkers, HR-verantwoordelijken enz. moeten het hoe en het waarom van de voorgestelde duurzame initiatieven begrijpen om ze tot een goed einde te kunnen brengen en ze te kunnen promoten. Coduco stelt een afwisselend opleidingsprogramma voor aangepast aan uw noden (lezingen,workshops, seminaries, individuele opleidingen, documentaires, degustaties enz) en stelt u gratis hulpmiddelen voor sensibilisering ter beschikking (posters, prospectus, enz.).

Bekijk ons aanbod:  Vormingsaanbod.pdf

Audit en advies aankoopbeleid

De sociale en milieu impact van een organisatie kan gevoelig verminderd worden door veranderingen in gebruik van voeding, energie en bureelmaterialen. Coduco doet een analyse van de aankopen en identificeert de meest nefaste aankopen op sociaal gebied en op vlak van milieu. Coduco stelt u nadien duurzame producten en leveranciers voor, aangepast aan uw noden en rekening houdend met uw logistieke en financiële mogelijkheden. U zal verbaasd zijn over de rijkdom van het bestaande aanbod en u zal aangenaam verrast zijn als u ontdekt dat u goede zaken kan doen door alternatieve keuzes te maken.

Meting van en advies inzake gedragsveranderingen

Reductie van verspilling, verminderen van vleesconsumptie, energiebesparing, sorteren, enz. kunnen de ecologische voetafdruk van uw instelling gevoelig verlagen en gelijktijdig ook een financieel pluspunt betekenen. Op basis van een enquête, doet Coduco suggesties voor gedragsveranderingen aangepast aan uw situatie.

Interne en externe communicatie

Een slechte communicatie over uw inspanningen op gebied van duurzame ontwikkeling kunnen snel beoordeeld worden als greenwashing en een nefast effect veroorzaken. Coduco helpt u om concreet en objectief uw duurzame inspanningen mee te delen, zowel intern als naar de klanten en publiek toe. Dit door middel van artikels op uw website, bedrijfskrant, intranet, lokale kranten, enz. We stellen ook duurzame leveranciers voor, om evenementen te organiseren en communicatiemateriaal (brochures, ...) te verwezenlijken. Verder bieden we hulp bij het uitvoeren van publieke of associatieve sensibiliseringscampagnes, die uw duurzame initiatieven een goede uitstraling kunnen geven (Fairtrade@Work, GreenCook, Veggie Day, enz.)