Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Begeleiden bedrijven uit de sociale economie

logo Vlaamse Overheid

In 2012 en 2013 hielp CODUCO enkele sociale-economiebedrijven hun aanbod aan groendiensten uit te breiden. Door een vlottere samenwerking tussen verschillende partners hoopt de sociale economie nog beter te kunnen inspelen op de vragen van de markt.