Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Begeleiding grootkeuken La Cambre

De hogeschool La Cambre wil het aanbod van de grootkeuken vernieuwen en laten evolueren in de richting van duurzame voeding. Hiervoor doet ze beroep op CODUCO. Na een grondige audit van de werking van de keuken stelden we een actieplan op om de keuken te verduurzamen. Ook hielp CODUCO bij de uitvoering van het actieplan.