Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Duurzame grootkeukens in Europa

In 2013 hielp CODUCO het Comité van de regio's en het Europees Economische en sociaal comité hun grootkeuken te verduurzamen. Dit project werd gerealiseerd met de hulp van Leefmilieu Brussel. Diverse acties werden opgezet om de milieu-impact van de keuken te reduceren. In 2014-2015 werd het project verdergezet met de nadruk op voedselverspilling vermijden