Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Facilitator duurzame voeding

In opdracht van Leefmilieu Brussel trad CODUCO op als facilitator duurzame voeding voor het Brussels Gewest. Het doel van het project was ondersteuning en opleiding te bieden aan niet-commerciële projectdragers rond alle aspecten van duurzame voeding (verspilling, lokale seizoensproducten...).