Lopende projecten

Zero waste in Vorst

CODUCO voert samen met LUC-LAB de gemeente Vorst een proefproject rond zero waste. Het project ondersteunt handelaars uit de gemeente om hun verpakkingsafval en voedselverspilling terug te dringen.

 

 

Waals netwerk van overheidsaankopers

In samenwerking met écoconso zette CODUCO in het Waalse Gewest  een netwerk van duurzame overheidsaankopers op. Het project omvat een helpdesk voor de redactie van duurzame lastenboeken voor overheidsopdrachten, de organisatie van diverse vormingen voor de betrokken overheidsaankopers en de uitreiking van een jaarlijkse prijs voor het meest duurzame lastenboek.

Labelinfo.be

In opdracht van EOS/Cascade keert Rob Renaerts terug naar één van zijn eerste werkgebieden: hij doet onderzoek naar duurzaamheidslabels in het kader van de update van de website www.labelinfo.be.

 

Helpdesk duurzame overheidsopdracht EU-instellingen

In opdracht van het Europees Parlement baat CODUCO een helpdesk uit die de aankopers van 8 Europese instellingen (Europees Parlement, Europese Commissie, Comité van de Regio's…) ondersteunt bij het opnemen van duurzaamheidsclausules in hun overheidsopdrachten. Dit project verloopt in samenwerking met ICLEI.

Controle label duurzame grootkeukens

Na de creatie van het label “Duurzame grootkeukens” in opdracht van Leefmilieu Brussel werd CODUCO gekozen om vanaf 2016 de controle van het label uit te voeren. Meer informatie over het label kan je terugvinden op de website van Leefmilieu Brussel.

 

Brussels netwerk van overheidsaankopers

Logo BIM

In opdracht van Leefmilieu Brussel begeleidt CODUCO het Brussels Netwerk van duurzame overheidsaankopers. We geven ook vormingen rond duurzame overheidsaankopen voor Leefmilieu Brussel. Hierbij ligt de nadruk op de implementatie van milieucriteria bij de aankoop van consumptiegoederen. Daarnaast bouwen we verder aan het netwerk van duurzame overheidsaankopers, waar goede praktijken en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Aan het project is tevens een helpdesk inzake duurzame overheidsopdrachten gekoppeld.
 

Coördinatie van het Rabad

Rabad

CODUCO verzorgt de coördinatie van het Rabad (Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding). Momenteel bevat het netwerk een zestigtal leden, gaande van biologische landbouwers en traiteurs tot een reeks educatieve organisaties actief rond duurzame voeding. Het Rabad heeft als doel duurzame voeding in Brussel te promoten en de samenwerking tussen de leden te versterken.

 

Opleiding "Duurzame grootkeukens"

Logo BIM

Sinds 2011 begeleidt CODUCO regelmatig grootkeukens in het Brusselse Gewest om hun werking te verduurzamen. Dit project wordt gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Naast de klassieke methodes voor grootkeukens (minder vlees, meer lokale biologische producten...) wordt de focus ook gelegd het verminderen van voedselverspilling.

In het kader van dit project geeft CODUCO regelmatig vormingen voor grootkeukens in Brussel. Hierbij zullen verschillende thema’s zoals voedselverspilling, aankoop van biologische en fair trade-producten... aan bod komen. Het project wil nog meer grootkeukens ertoe aanzetten duurzamer te zijn in hun dagelijkse werking.

Pagina's