Lopende projecten

Brussels netwerk van overheidsaankopers

Logo BIM

In opdracht van Leefmilieu Brussel begeleidt CODUCO het Brussels Netwerk van duurzame overheidsaankopers. We geven ook vormingen rond duurzame overheidsaankopen voor Leefmilieu Brussel. Hierbij ligt de nadruk op de implementatie van milieucriteria bij de aankoop van consumptiegoederen. Daarnaast bouwen we verder aan het netwerk van duurzame overheidsaankopers, waar goede praktijken en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Aan het project is tevens een helpdesk inzake duurzame overheidsopdrachten gekoppeld.
 

Coördinatie van het Rabad

Rabad

CODUCO verzorgt de coördinatie van het Rabad (Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding). Momenteel bevat het netwerk een zestigtal leden, gaande van biologische landbouwers en traiteurs tot een reeks educatieve organisaties actief rond duurzame voeding. Het Rabad heeft als doel duurzame voeding in Brussel te promoten en de samenwerking tussen de leden te versterken.

 

Pagina's