Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Onderzoek overbodige verpakkingen

Logo BIM

CODUCO maakte voor Leefmilieu Brussel een lijst  van alle producten die overbodig verpakt zijn. Door middel van mystery shopping, interviews met personen uit de sector en een literatuurstudie wist CODUCO de meest sprekende voorbeelden van nutteloze verpakkingen te vinden. Het onderzoek bekeek diverse productgroepen zoals voeding, kledij, speelgoed, bureaumaterialen... Het doel van het project was het debat rond overbodige verpakkingen aan te zwengelen en de impact ervan op het milieu te reduceren. Dit project werd opgeleverd in maart 2013.