Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Opleiding overheidsopdrachten FOD economie

Eind 2018 gaf CODUCO de aankopers van de FOD economie een opleiding rond overheidsopdrachten. Deze opleiding werd gegeven in het Frans en het Nederlands. De nadruk lag op de praktische toepassing van duurzaamheidscriteria in bestekken.