Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Opzetten duurzame aankooppolitiek

In samenwerking met écoconso en Karistem zette CODUCO een duurzame aankooppolitiek op voor het Waals Gewest. We boden hulp bij het opstellen van duurzame lastenboeken voor overheidsopdrachten. We bevorderen de invoering van milieuclausules, sociale en ethische clausules in overheidsopdrachten en gaven vormingen aan de betrokken overheidsaankopers.