Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Overheid

Diensten voor overheden

CODUCO begeleidt elke overheidsinstelling die stappen wil ondernemen om over te schakelen naar duurzame en verantwoorde consumptie. De diensten van CODUCO zijn vooral gericht op voeding, energie, bureeluitrusting en onderhoudsproducten en zijn afgestemd op alle aspecten van het veranderingsproces:

  • Audit en advies op vlak van aankoopbeleid
  • opstellen van duurzame lastenboeken voor overheidsopdrachten
  • advies op maat inzake duurzaamheid op het werk
  • vorming en sensibilisering van personeel en publiek
  • interne en externe communicatie
  • ...

Deze diensten kunnen worden aangeboden voor een breed panel aan domeinen: voeding, bureaumaterialen, schoonmaakmiddelen, vervoer, energie, ... Indien men aanvangt met duurzame aankopen is het nuttig zich te vergewissen van de reële sociale en milieu-impact van zijn aankopen. CODUCO kan hiervoor diverse monitoring en evaluatietools ter beschikking stellen.

CODUCO werkt altijd met een tweetalig team van ervaren experts.

 

Audit en advies op vlak van aankoopbeleid

De sociale en milieu impact van een organisatie kan gevoelig verminderd worden door veranderingen in gebruik van voeding, energie en bureelmaterialen. CODUCO doet een analyse van de aankopen en identificeert de meest nefaste aankopen op sociaal gebied en op vlak van milieu. CODUCO stelt u nadien duurzame producten en leveranciers voor, aangepast aan uw noden en rekening houdend met uw logistieke en financiële mogelijkheden. Tenslotte vertaalt CODUCO deze nieuwe keuzes naar duurzaamheidsclausules voor uw lastenboeken inzake overheidsopdrachten. U zal verbaasd zijn over de rijkdom van het bestaande aanbod en u zal aangenaam verrast zijn als u ontdekt dat u goede zaken kan doen door alternatieve keuzes te maken.

 

Opstellen van duurzame lastenboeken voor overheidsopdrachten

Milieu en sociale clausule worden meer en meer verplicht in overheidsopdrachten maar het is niet gemakkelijk om sociale en milieu criteria te introduceren in de bestekken. CODUCO helpt om uw bestekken voor te bereiden en op te stellen volgens de duurzame criteria en identificeert de leveranciers aan wie ze gericht moeten worden.

 

Advies op maat inzake duurzaamheid op het werk

Het eigen personeel en bezoekers komen voortdurend in contact met twee productgroepen: voeding en bureaumaterialen. Bezoekers en eigen personeelsleden komen voortdurend in contact met de Voedingsproducten (koffie, thee, sandwiches, catering...) die u aanbiedt. Hetzelfde kan worden gezegd van enveloppen, briefpapier... Deze producten zijn de dragers van het imago van uw bedrijf en de eerste stap op weg naar duurzaamheid. Daarnaast kunnen milieuvriendelijke toestellen en ergonomische meubels hoge energiekosten en fysieke ongemakken bij uw personeel vermijden.
Daarom heeft CODUCO een nieuwe dienst heeft ontwikkeld om u bij te staan duurzame voeding zoals Fair Trade koffie, biologische broodjes ... en duurzame bureaumaterialen (gerecycleerd papier, energiezuinige computers/printers en ergonomische bureaumeubelen in uw organisatie te introduceren.

Begeleiding duurzame bureaumaterialen.pdf

 

Vorming en sensibilisering van personeel

De vorming van personeel is de sleutel tot het slagen van uw duurzame projecten. Managers, verantwoordelijken voor aankoop, logistieke medewerkers, HR-verantwoordelijken enz. moeten het hoe en het waarom van de voorgestelde duurzame initiatieven begrijpen om ze tot een goed einde te kunnen brengen en ze te kunnen promoten. CODUCO stelt een afwisselend opleidingsprogramma voor aangepast aan uw noden (lezingen,workshops, seminaries, individuele opleidingen, documentaires, degustaties enz) en stelt u gratis hulpmiddelen voor sensibilisering ter beschikking (posters, prospectus, enz.).

Vormingsaanbod.pdf

 

Meting van en advies inzake gedragsveranderingen

Reductie van verspilling, verminderen van vleesconsumptie, energiebesparing, sorteren, enz. kunnen de ecologische voetafdruk van uw instelling gevoelig verlagen en gelijktijdig ook een financieel pluspunt betekenen. Op basis van een enquête, doet Coduco suggesties voor gedragsveranderingen aangepast aan uw situatie.

 

Interne en externe communicatie

Een slechte communicatie over uw inspanningen op gebied van duurzame ontwikkeling kunnen snel beoordeeld worden als greenwashing en een nefast effect veroorzaken. CODUCO helpt u om concreet en objectief uw duurzame inspanningen mee te delen, zowel intern als naar de klanten en publiek toe. Dit door middel van artikels op uw website, bedrijfskrant, intranet, lokale kranten, enz. We stellen ook duurzame leveranciers voor, om evenementen te organiseren en communicatiemateriaal (brochures, ...) te verwezenlijken. Verder bieden we hulp bij het uitvoeren van publieke of associatieve sensibiliseringscampagnes, die uw duurzame initiatieven een goede uitstraling kunnen geven (Fairtrade@Work, GreenCook, Veggie Day, enz.)