Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Strijd tegen voedselverspilling

FDSS

CODUCO gaf in 2014 in opdracht van FDSS een vormingscyclus voor sociale restaurants. Het doel van de vorming was sociale restaurants aan te zetten samenwerkingsprojecten op te starten met supermarkten rond de ophaling van verse niet-verkochte producten. Dit project was een vervolg op het succesvolle proefproject dat in 2012 werd uitgevoerd samen met Atelier Groot Eiland. Naast de vormingen konden de deelnemende restaurants eveneens beschikken over een helpdesk van CODUCO. Deze helpdesk beantwoordde al hun vragen bij opstart van hun eigen project.