Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Verduurzamen van de Antwerpse overheidsaankopen

logo Stad Antwerpen

CODUCO werkte in 2009 samen met de gemeente Antwerpen om de overheidsaankopen te verduurzamen. Hiervoor werkten we een systeem uit dat aankopers praktische richtlijnen gaf bij de redactie van een bestek. Hierbij hielden we zowel rekening met milieucriteria als met sociale criteria. Ook werkten we bijkomende hulpmiddelen uit, zoals rekenbladen voor LCC (Life Cycle Cost) analyses en een registratiesysteem voor leveranciers.