Voltooide projecten

Creatieve oplossingen voor voedselverspilling

KOMOSIE

CODUCO trad voor Komosie op als expert in het project “aan de slag met voedseloverschotten”. Dit project zocht naar oplossingen om voedseloverschotten te valoriseren in Vlaanderen
 

Studie korte keten

In opdracht van Leefmilieu Brussel voerde CODUCO een marktonderzoek uit naar de korteketenverkoop in Brussel. Hierbij identificeerden we de verschillende verkooppunten en maakten we een economische analyse van de huidige stand van zaken.

 

Actieplan bulkverkoop

CODUCO onderzocht in opdracht van Leefmilieu Brussel welke mogelijkheden bestaan om bulkverkoop van diverse producten (groenten, fruit, ...) te stimuleren. In nauw overleg met de sector maakten we daarvoor een actieplan op.

 

Transformatie onverkochte groenten en fruit

Samen met Färm en Travie, een sociale werkplaats uit Anderlecht, werkte CODUCO een businessplan uit voor de verwerking van groente- en fruitoverschotten van Delhaize. Het doel was de overschotten te verwerken tot producten die nadien terug in de supermarkt konden worden verkocht.

Reductie verpakkingsafval

In 2016 hielp CODUCO  Färm, Biogreenz en de sociale kruidenier van Jette helpen zoeken naar creatieve oplossingen om hun verpakkingsafval te reduceren. Hierbij wordt nagedacht rond verkoop in bulk, herbruikbare verpakkingen en statiegeld op sommige verpakkingen. De opdracht kaderde in een programma van Leefmilieu Brussel om verpakkingsafval te reduceren.

Korte keten hub(s) in Brugge

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen werkte CODUCO in 2017 een strategie uit om landbouwers en consumenten dichter bij elkaar te brengen. Hiervoor werden ronde tafels georganiseerd met landbouwers, distributeurs en horeca, om zo een gezamenlijke oplossing te vinden voor de distributie van korteketenproducten.

Begeleiding grootkeukens rond voedselverspilling

Sinds 2017 heeft CODUCO, in opdracht van Leefmilieu Brussel, 25 grootkeukens begeleid om voedselverspilling te reduceren. Hiervoor deden we eerst een audit. Daarna werd, in overleg met de grootkeuken, een reeks oplossingen uitgedacht en uitgevoerd.

 

Analyse projectoproep reductie verpakkingsafval

CODUCO analyseerde in 2016 de projectoproep rond reductie verpakkingsafval van Leefmilieu Brussel. Hiervoor onderzocht CODUCO zowel de oproep als de 10 lopende projecten via interviews en literatuurstudie. Het doel was aanbevelingen te geven om de werking van de projectoproep te verbeteren.

Restorestje

Samen met FSE network voerde CODUCO, in opdracht van de Stad Gent, een studie uit om te kijken naar de verschillende mogelijkheden om het “Restorestje” zelfstandig te maken. “Restorestje” is de doggybag voor restaurants, gelanceerd door Stad Gent. De studie bevatte een reeks aanbevelingen om die verzelfstandiging zo snel mogelijk in de praktijk te brengen.

Begeleiding grootkeuken GOB

De GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) wilde in 2016 zijn keuken vernieuwen en laten evolueren in de richting van duurzame voeding. Hiervoor deed de GOB een beroep op CODUCO. Na een grondige audit van de werking van de keuken stelden we een actieplan op om de keuken te verduurzamen. Ook hielp CODUCO bij de inrichting van de nieuwe cafetaria in de gebouwen van de GOB.

Pagina's