Voltooide projecten

Proefproject voedselverspilling

Logo BIM

CODUCO voerde in samenwerking met Delhaize, Atelier Groot Eiland en Seso een proefproject uit rond voedselverspilling. We analyseerden of het mogelijk was de overschotten van Delhaize te gebruiken in het sociale restaurant van Atelier Groot Eiland en/of ze uit te delen in de voedselpakketten van Seso. De resultaten van het project werden neergeschreven in een praktische handleiding voor sociale restaurants.

Energie-uitdaging

Logo BIM

CODUCO was partner in de Brusselse Energie-uitdaging 2011 - 2012. De uitdaging wil de inwoners en onderwijsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe aansporen om hun energieverbruik te verminderen en wil hen hierbij helpen. Hoe? Door hen eenvoudigweg te informeren over een aantal goede gewoontes en eenvoudige maatregelen om energie te besparen.

Helpdesk duurzame overheidsopdrachten

Etterbeek

CODUCO hielp in 2014-2015 de gemeente Etterbeek met het beleid rond overheidsopdrachten. CODUCO las bepaalde lastenboeken na en introduceerde duurzaamheidscriteria. Ook zochten we naar innoverende duurzame leveranciers en hielpen bij de redactie van de gunningsrapporten.

Opzetten duurzame aankooppolitiek

In samenwerking met écoconso en Karistem zette CODUCO een duurzame aankooppolitiek op voor het Waals Gewest. We boden hulp bij het opstellen van duurzame lastenboeken voor overheidsopdrachten. We bevorderen de invoering van milieuclausules, sociale en ethische clausules in overheidsopdrachten en gaven vormingen aan de betrokken overheidsaankopers.

Creativiteit tegen voedselverspilling

Atelier Groot Eiland

In 2014 zette CODUCO de strijd tegen voedselverspilling verder in samenwerking met Atelier Groot Eiland. Dat jaar zochten we creatieve oplossingen voor moeilijk te verwerken producten zoals brood, yoghurt... Het doel was lekkere recepten uit te werken en te serveren in hun sociale restaurant. Eén van de realisaties was een bier gemaakt van oud brood: Babylone.

Duurzame voeding bij sportclubs

Logo BIM

Topsport en gezonde voeding gaan al jaren samen. CODUCO wil nu graag ook duurzame voeding introduceren in de sportwereld. In 2014 voerden we een proefproject uit met Rugbyclub Bosvoorde om te kijken op welke manier sportclubs duurzame en gezonde voeding kunnen integreren in hun beleid.

Duurzame grootkeukens

Logo BIM

CODUCO begeleidde in 2014-2015 een reeks grootkeukens in het Brussels gewest om hun werking duurzamer te maken. We werkten onder andere voor het restaurant van de VUB en het rusthuis Val des Fleurs. Tijdens het project lichtte CODUCO de grootkeukens individueel door. Vervolgens begeleidde CODUCO hen bij hun transitie naar een meer duurzame werking. Hierbij lag de nadruk op lokale biologische producten, minder vlees en creatieve oplossingen voorvoedselverspilling.

Duurzame grootkeukens in Europa

In 2013 hielp CODUCO het Comité van de regio's en het Europees Economische en sociaal comité hun grootkeuken te verduurzamen. Dit project werd gerealiseerd met de hulp van Leefmilieu Brussel. Diverse acties werden opgezet om de milieu-impact van de keuken te reduceren. In 2014-2015 werd het project verdergezet met de nadruk op voedselverspilling vermijden

Opleiding "Duurzame grootkeukens"

Logo BIM

Sedert 2011 begeleidde CODUCO regelmatig grootkeukens in het Brusselse Gewest om hun werking te verduurzamen. Dit project werd gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Naast de klassieke methodes voor grootkeukens (minder vlees, meer lokale biologische producten...) werd de focus ook gelegd het verminderen van voedselverspilling.

In het kader van dit project gaf CODUCO regelmatig vormingen voor grootkeukens in Brussel. Hierbij kwamen verschillende thema’s aan bod zoals voedselverspilling, aankoop van biologische en fair trade-producten. Het doel was nog meer grootkeukens ertoe aan te zetten duurzamer te zijn in hun dagelijkse werking.

Strijd tegen voedselverspilling

FDSS

CODUCO gaf in 2014 in opdracht van FDSS een vormingscyclus voor sociale restaurants. Het doel van de vorming was sociale restaurants aan te zetten samenwerkingsprojecten op te starten met supermarkten rond de ophaling van verse niet-verkochte producten. Dit project was een vervolg op het succesvolle proefproject dat in 2012 werd uitgevoerd samen met Atelier Groot Eiland. Naast de vormingen konden de deelnemende restaurants eveneens beschikken over een helpdesk van CODUCO. Deze helpdesk beantwoordde al hun vragen bij opstart van hun eigen project.

Pagina's