Voltooide projecten

Aan de slag met de sociale economie

KOMOSIE

Voedselverspilling was één van de thema's van 2014. Komosie vroeg daarom CODUCO om op te treden als expert bij de ontwikkeling van een proefproject rond voedselverspilling in Vlaanderen.

 

CO2-etikettering voedingsproducten

Logo BIM

Het project rond CO2-etikettering van voedingsproducten, uitgevoerd in 2009 voor Leefmilieu Brussel, werd verdergezet met steun van de provincie Vlaams-Brabant. In samenwerking met de Nationale Vereniging van Hoeveproducenten berekende CODUCO de CO2-impact voor onder meer confituur, vruchtensappen en bier. Nadien werden de resultaten van het onderzoek zichtbaar gemaakt in diverse hoeveverkooppunten.

Verduurzamen van de Antwerpse overheidsaankopen

logo Stad Antwerpen

CODUCO werkte in 2009 samen met de gemeente Antwerpen om de overheidsaankopen te verduurzamen. Hiervoor werkten we een systeem uit dat aankopers praktische richtlijnen gaf bij de redactie van een bestek. Hierbij hielden we zowel rekening met milieucriteria als met sociale criteria. Ook werkten we bijkomende hulpmiddelen uit, zoals rekenbladen voor LCC (Life Cycle Cost) analyses en een registratiesysteem voor leveranciers.

CODUCO helpt de provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

CODUCO hielp in 2011 de provincie Antwerpen bij een inventaris van de bestaande acties rond sociale economie. We voerden dit project uit in samenwerking met VOSEC. CODUCO deed nadien een reeks aanbevelingen om de sociale economie nog beter te verankeren in het Antwerpse provinciebeleid.

Update Producttest

logo OVAM

CODUCO maakte in 2011 in opdracht van OVAM een update van de website Producttest. Op deze website kunnen bezoekers aan de hand van een reeks vragen de milieuvriendelijkheid van elektrische toestellen, bureaumaterialen en schoonmaakmiddelen inschatten. CODUCO voerde dit project uit met de hulp van Ecolife en Netwerk Bewust Verbruiken.

Duurzame grootkeukens

Logo BIM

CODUCO begeleidde in 2011 een reeks grootkeukens in het Brussels gewest naar een meer duurzame werking. Het project was een samenwerking tussen Bioforum Wallonië, Ecores en CODUCO en werd gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Tijdens het project lichtte CODUCO de grootkeukens individueel door. Vervolgens begeleidde CODUCO de grootkeukens bij hun transitie naar een meer duurzame werking. Hierbij legden we de nadruk op lokale biologische producten, minder vlees en creatieve oplossingen voor voedselverspilling.

Advies aankoopbeleid duurzame voeding

Logo BIM

Dit project rond duurzame voeding op het werk werd gefinancierd door Leefmilieu Brussel in het kader van een projectoproep. Tien geselecteerde bedrijven of administraties werden gratis begeleid om duurzame voeding in hun dagelijkse werking te introduceren. De deelnemende organisaties kregen tips rond aankoopbeleid en hun personeel werd gesensibiliseerd tijdens een vormingsdag, gecombineerd met een degustatie van duurzame producten.

Begeleiden bedrijven uit de sociale economie

logo Vlaamse Overheid

In 2012 en 2013 hielp CODUCO enkele sociale-economiebedrijven hun aanbod aan groendiensten uit te breiden. Door een vlottere samenwerking tussen verschillende partners hoopt de sociale economie nog beter te kunnen inspelen op de vragen van de markt.

 

Onderzoek overbodige verpakkingen

Logo BIM

CODUCO maakte voor Leefmilieu Brussel een lijst  van alle producten die overbodig verpakt zijn. Door middel van mystery shopping, interviews met personen uit de sector en een literatuurstudie wist CODUCO de meest sprekende voorbeelden van nutteloze verpakkingen te vinden. Het onderzoek bekeek diverse productgroepen zoals voeding, kledij, speelgoed, bureaumaterialen... Het doel van het project was het debat rond overbodige verpakkingen aan te zwengelen en de impact ervan op het milieu te reduceren. Dit project werd opgeleverd in maart 2013.

Verpakkingen biologische groenten en fruit

Logo BIM

In samenwerking met Bioforum Wallonië bekeek CODUCO welke de mogelijkheden zijn om biologische producten niet langer in individuele plastic verpakkingen te verkopen. Veel consumenten klagen over deze overbodige verpakkingen. Het doel was de sector een reeks alternatieven voor te stellen en de toepassing hiervan te toetsen. Dit project werd opgeleverd in maart 2014.

Pagina's